stakinsgvordering

donderdag 23 augustus 2018
Rechtbank: 
rechtbank van koophandel Luik
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Verweerders

- Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

- Mogen niet langer samenwerken met niet erkende personen voor het stellen van makelaarsactiviteiten

- mogen niet langer publiciteit voeren via internet of enig ander medium ( vitrine, tijdschriften, kranten,…) m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen van derden

- mogen niet langer de titel dragen van vastgoedmakelaar en mogen niet langer gebruik maken van het erkenningsnummer van een derde persoon om alles de schijn te geven dat beantwoord wordt aan de heersende wettelijke bepalingen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per inbreuk (max 50.000 € )