stakinsgvordering

dinsdag 12 september 2017
Rechtbank: 
rechtbank van koophandel Gent
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

 

Verweerder

- Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

- kreeg verbod opgelegd om via haar website, of via eender welke ander kanalen (andere websites, weekbladen, etc.) nog onroerende goederen, handelsfondsen etc. te koop te stellen totdat er binnen de vennootschap een vastgoedmakelaar aanwezig is als zaakvoerder of vennoot die over de vereiste BIV-inschrijving beschikt.  

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 3500 € per inbreuk en per dag,