stakinsgvordering

donderdag 6 september 2018
Rechtbank: 
hof van beroep Antwerpen
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Verweerders

 

- Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

 

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per inbreuk, maximaal 50.000€

 

             - Werden solidair  veroordeeld tot de kosten van het geding: