stakinsgvordering

woensdag 20 september 2017
Rechtbank: 
rechtbank van koophandel Antwerpen
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Akkoordvonnis 

Verweerders

- Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2000 € per inbreuk en per dag,