stakinsgvordering

vrijdag 17 maart 2017
Rechtbank: 
rechtbank van koophandel Eupen
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Verweerder 1

- Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Verweerder 2

- mag niet langer vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen zonder dat zijzelf, haar organen, zaakvoerders, vennoten of medewerkers niet aan de wettelijke vereisten van het BIV voldoen.

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per inbreuk en per dag

Vonnis kan bekend gemaakt worden op de website van het BIV en in BIV-mail