stakinsgvordering

maandag 13 februari 2017
Rechtbank: 
rechtbank van koophandel Charleroi
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Verweerder

- Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

- Kreeg verbod opgelegd om zich nog voor te stellen als vastgoedmakelaar

- Moet het kantoor en de website sluiten en mag geen diensten die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar meer aanbieden in België of voor goederen hier gelegen en mogen  niet langer publiciteit voeren via enig medium ( vitrine, tijdschriften, kranten, websites, borden) m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen van derden

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per inbreuk en per dag,

Vonnis kan bekend gemaakt worden op de website van het BIV, in BIV-mail en op kosten van de verweerder, gedurende drie maanden op de homepage