stakinsgvordering

dinsdag 24 maart 2020
Rechtbank: 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Betreft: 
Verkoop
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

 

Verweerders

- Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen alsook om zich als vastgoedmakelaar voor te stellen

Dit onder verbeurte van een dwangsom van 1500 € per inbreuk en per dag (maximum 150.000€)

Verweerder 2

Moet alle publiciteit van de eigen website alsook van andere websites verwijderen en dit op straffe van een dwangsom van 250 € per dag of per affichering/per zoekertje dat nog online consulteerbaar is ( max 100.000 euro)