stakinsgvordering

dinsdag 25 juni 2019
Rechtbank: 
Ondernemingsrechtbank Luik
Betreft: 
Syndicus
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

 

Verweerders

- Kregen verbod opgelegd om illegale vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

- Mogen niet langer samenwerken met niet erkende personen voor het stellen van makelaarsactiviteiten

- Moeten het kantoor sluiten

- Moeten de website sluiten alsook topzetten van alle publiciteit aangaande de verkoop, verhuur of de commercialisatie van onroerende goederen van derden en dit zowel op alle affiches, uithangborden of materiële hulpmiddelen.

- mogen zich niet langer voordoen als syndicus van gebouwen

Alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per inbreuk en per dag

- Werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding:

- Werden solidair veroordeeld tot betalen van een tolrecht aan de FOD financiën