Stakingsvordering

dinsdag 7 april 2015
Rechtbank: 
Rechtbank van Koophandel Brussel
Betreft: 
Verkoop
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Verweerder 1

verweerder 1 is ondertussen stagiair en is dus gerechtigd zijn stage te lopen in en voor het kantoor van de stagemeester, maar verweerder twee (diens vennootschap) voldoet niet aan artikel 12 van de wet van 11 februari 2013.

Tot zolang dit niet in orde krijgt verweerder 1 verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen in verweerder 2

Verweerder 2

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 €  per dag en per inbreuk

Verweerders werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding :  dagvaardingskosten +  rechtsplegingsvergoeding