Stakingsvordering

maandag 11 augustus 2014
Rechtbank: 
Rechtbank van Koophandel Luik
Betreft: 
Verkoop
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

verweerders

- moeten alle illegale activiteiten staken.

- moeten alle kantoren en hun website sluiten en alle verwijzingen of publiciteit omtrent de commercialistaie van onroerende goederen voor derden moeten worden verwijderd. uit eender welke media.

Alles onder verbeurte van een dwansgom van  10.000 € par dag en per inbreuk, maximum  400.000,00 €.

            - werden solidair veroordeeld tot de gerechtskosten. 

- werden veroordeeld tot de kosten (o.a. de kosten van de vaststelling door het BIV…).

Vonnis kan bekend gemaakt worden in de BIV-mail en gedurende drie maanden op de website van het BIV.