Stakingsvordering

woensdag 2 december 2015
Rechtbank: 
Vonnis rechtbank van koophandel Brussel
Betreft: 
Verkoop
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

 

Verweerders

- Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

- mogen niet meer samenwerken met illegale derden

- moeten het kantoor en website sluiten, mogen geen diensten meer aanbieden die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar en mogen niet langer publiciteit voeren via enig medium (vitrines, tijdschriften, kranten, websites, borden) m.b.t. de commercialisatie van onroerende van derden

                        Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 €  per dag en per inbreuk

- Werden veroordeeld tot de kosten van het geding