Stakingsvordering

woensdag 28 januari 2015
Rechtbank: 
Rechtbank van Koophandel Brussel
Betreft: 
Verkoop
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Verweerders

 

- Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

- moeten hun kantoor en website sluiten

- mogen niet langer publiciteit voeren via enig medium (papieren tijdschriften, websites, borden)m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen in België

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 €  per dag en per inbreuk

           - Werden veroordeeld tot de kosten kosten van het geding 

Vonnis kan bekend gemaakt worden in de BIV-mail en op kosten van de verweerders gedurende drie maanden op de homepage van hun website