Stakingsvordering

vrijdag 6 mei 2016
Rechtbank: 
rechtbank van koophandel Brussel
Betreft: 
Verkoop
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Verweerders

 

- Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

- moeten de onwettige activiteit die bestaat uit het zich profileren als een vennootschap die volgens de BIV-regelgeving in orde is - door gebruik te maken van het BIV-nummer van een persoon die in realiteit geen uitstaans heeft met de vennootschap - stoppen

- moeten op de website alle pagina’s

die verband houden met beheer van onroerende goederen en syndicusactiviteiten schrappen alsook moeten zij stoppen met het aanbieden van dergelijke diensten onder gelijk welk voorwendsel.

 

Verweerder 2

 

- Voor het stellen van vastgoedmakelaarsactiviteiten mag verweerder 2 niet langer samenwerken met niet erkende personen die de hoedanigheid hebben van leidinggevende organen, aandeelhouders of medewerkers, zo onder meer verweerder 1

 

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per dag en per inbreuk, maximum 250.000 euro

 

- Werden  veroordeeld tot de kosten van het geding: 291,29 € dagvaardingskosten en 1320 € rechtsplegingsvergoeding