Stakingsvordering

donderdag 17 maart 2016
Rechtbank: 
rechtbank van koophandel Luik
Betreft: 
Verkoop
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

 

Verweerders

 

- Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

- mogen geen diensten die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar meer aanbieden in België of voor goederen hier gelegen en mogen  niet langer publiciteit voeren via enig medium ( vitrine, tijdschriften, kranten, websites, borden) m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen van derden

 

 

Verweerder 2

 

- Voor het stellen van vastgoedmakelaarsactiviteiten mag vennootschap X niet langer samenwerken met niet erkende personen

 

 

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per dag en per inbreuk

 

- Werden  veroordeeld tot de kosten van het geding: 524,29  € dagvaardingskosten en 1320 € rechtsplegingsvergoeding

 

Vonnis kan bekend gemaakt worden in de BIV-mail en op de website