Stakingsvordering

woensdag 7 oktober 2015
Rechtbank: 
Vonnis rechtbank van koophandel Gent
Betreft: 
Verkoop
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

 Verweerder 

- Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit onder verbeurte van een dwangsom van 2000 €  per dag/ per inbreuk

- Werd veroordeeld tot de kosten van het geding 307,86 dagvaardingskosten en 1320 € rechtsplegingsvergoeding

Vonnis kan bekend gemaakt worden op de BIV-website en in BIV-news