Stakingsvordering

donderdag 13 februari 2014
Rechtbank: 
Rechtbank van koophandel Aarlen
Betreft: 
Verkoop
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Verweerder 1

 Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Verweerder 2

Voor het stellen van vastgoedmakelaarsactiviteiten mag verweerder 2 niet langer samenwerken met niet erkende personen.

Alle verwijzingen naar het aanbieden van diensten of naar alle vastgoedannonces voor onroerende goederen gelegen in België dienen van de website van de verweerder verwijderd te worden.

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per inbreuk en per dag.Verweerders werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding.

Het vonnis kan bekend gemaakt worden in de BIV-mail.