Klacht met burgerlijke partijstelling

dinsdag 11 februari 2014
Rechtbank: 
Correctionele rechtbank Luik
Betreft: 
Verkoop
Uitspraak: 
Gevangenisstraf
Fine
Opmerkelijk omdat: 

op strafrechtelijk vlak:

 

Verweerder 1 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel.

Verweerder 2 werd als “mededader” van de illegale activiteiten eveneens schuldig bevonden en veroordeeld.

Verweerder 2 krijgt op strafrechtelijk vlak echter een opschorting van de uitspraak met 3 jaar.

op burgerrechtelijk vlak

Beide verweerders werden veroordeeld tot betaling van een geldboete van 2405,47 € (te vermeerderen met de gerechtelijke intresten)

Verweerders worden tevens veroordeeld tot de procedurekosten