Akkoordvonnis

woensdag 25 mei 2016
Rechtbank: 
rechtbank van koophandel Brussel
Betreft: 
Verkoop
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Verweerders 1 en 2

 

- Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

 

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 3700 €  per inbreuk

 

 

- Werden  veroordeeld tot de kosten van het geding: 632,88 € dagvaardingskosten en 82,5 € rechtsplegingsvergoeding