Een illegale makelaar tegengekomen? Dien klacht in!

Op onze site gezocht, maar niet gevonden...

Je hebt via onze zoekmodule je contactpersoon opgezocht, om na te gaan of hij of zij wel degelijk als vastgoedmakelaar actief mag zijn? Dat is de goede reflex! Maar wat als hij of zij niet opduikt in de resultaten?

Dan spreken we van een illegale makelaar, tenzij deze persoon:

 • bediende is, en werkt voor een erkend vastgoedmakelaar;
 • erkend boekhouder, notaris, advocaat, architect of landmeter-expert is;
 • eigenaar is van de woning die hij verkoopt of verhuurt;
 • of mede-eigenaar is binnen een mede-eigendom die hij beheert.

Wanneer iemand geen van bovenstaande is, en niet terug te vinden is op onze website, dan dien je best klacht in bij het BIV. Ook als je twijfelt, neem je best contact op met de Dienst Opsporing.

De Dienst Opsporing zal dan nagaan of de persoon in kwestie daadwerkelijk niet het recht heeft om als vastgoedmakelaar-bemiddelaar, vastgoedmakelaar-syndicus of vastgoedmakelaar-rentmeester actief te zijn.

Procedure: wat gebeurt er na je klacht?

De Dienst Opsporing zal zelf verifiëren of de betrokkene al dan niet wettelijk aan de slag is. Vooraleer een gerechtelijke procedure wordt opgestart, zullen we eerst contact opnemen met de betrokkene. Pas wanneer blijkt dat deze de beschermde activiteiten niet stopzet, zetten we verdere stappen. Die kunnen zeer uiteenlopend zijn:

 • inschakelen van de inspectiedienst van de Federale Overheidsdienst Economische Zaken opdat zij een proces-verbaal kunnen opmaken en overmaken aan het openbaar ministerie (parket);
 • klacht neerleggen bij het openbaar ministerie;
 • klacht met burgerlijke partijstelling indienen bij de onderzoeksrechter;
 • rechtstreeks dagvaarden voor de correctionele rechtbank;
 • vordering tot staken van de activiteit voor de rechtbank van koophandel.

Hoe een klacht neerleggen tegen een illegale makelaar?

We ontvangen je klacht graag via één van onderstaande wegen. Als je je klacht indient, hou er dan rekening mee dat je er zo veel mogelijk bewijsmateriaal aan toevoegt. Zo kunnen wij er vlot mee aan de slag.

 • telefonisch: 02/505.38.50
 • per brief: Dienst Opsporing, Luxemburgstraat 16b, 1000 Brussel
 • per fax: 02/503.42.23
 • per mail: opsporing@biv.be

(je kan via deze wegen ook gewoon een vraag stellen)      

 • via dit klachtenformulier

Klachtenformulier

De velden met een sterretje zijn verplicht, de andere velden zijn optioneel maar aangeraden.

Personen en/of vennootschappen waartegen je klacht wenst in te dienen.
Je kan meerdere bewijsstukken achtereenvolgens toevoegen door na het opladen van een bewijsstuk opnieuw te klikken op "Bestand kiezen". Indien het syndicschap betreft, kunnen bewijzen zijn: uitnodigingen voor AV's, briefwisseling, mailverkeer, visitekaartjes, notulen AV's, ... Indien het gaat om bemiddeling, kunnen bewijzen zijn: visitekaartjes, publiciteit, een gehandtekende bemiddelingsopdracht, briefwisseling, mailverkeer, ...
CAPTCHA
Deze vraag dient om geautomatiseerde spam-inzendingen te voorkomen.