Wij waken over de vastgoedmakelaars

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) staat voor een professionele vastgoedsector met aandacht voor kennis, vaardigheden en deontologische regels. 

Homepagina vastgoedmakelaar met koppel

en/of

en/of
Naar de zoekmachine
services background

Wat we doen

We leggen de lat hoog voor wie vastgoedmakelaar is of het wil worden. Daarnaast strijden we tegen de zogenaamde illegale makelaars, mensen die het beroep van vastgoedmakelaar zonder BIV-erkenning en dus onwettig uitoefenen. En in een steeds complexere wereld, zorgen we voor kennisoverdracht en respect voor de deontologie. 

Traject vastgoedmakelaar worden

Vastgoedmakelaar worden

Het beroep van vastgoedmakelaar is een gereglementeerd beroep. Dat houdt in dat iedereen die als zelfstandige de activiteiten van vastgoedmakelaar wil uitoefenen, door het BIV moet erkend zijn. Om zo'n BIV-erkenning te krijgen, moet je een traject doorlopen. Wie zich toch zonder erkenning en dus onwettig aan vastgoedmakelaarsactiviteiten waagt, halen we uit de markt.

Deontologie van de vastgoedmakelaar

Deontologie

We definiëren de deontologie van de vastgoedmakelaars en handhaven deze regels. De vastgoedmakelaars moeten deze deontologie, ook wel het reglement van Plichtenleer genoemd, naleven. Wie dit niet doet, riskeert een sanctie. Zo'n sanctie kan gaan van een waarschuwing tot een tijdelijk of permanent verlies van erkenning. 

Vormingsaanbod

Ondersteuning

We ondersteunen vastgoedmakelaars op allerlei manieren. We zetten onder andere onze schouders onder een uitgebreid aanbod aan kwalitatieve vormingen, we bieden een selectie waterdichte modeldocumenten aan, we informeren over belangrijke onderwerpen via allerlei kanalen, we organiseren een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars, ... 

+1500

Vormingen voor vastgoedmakelaars op jaarbasis

+400

Dossiers geopend tegen onwettige beoefenaars in het afgelopen jaar

10950

Erkende vastgoedmakelaars

Klacht?

Heb je een minder goede of ronduit slechte ervaring met een vastgoedmakelaar of "vastgoedmakelaar"? Dien klacht in bij ons.

Wat we kunnen doen, hangt af van de situatie. Tegen een BIV-erkend vastgoedmakelaar kunnen we tuchtrechtelijk optreden voor overtredingen tegen de deontologie. Wij zijn niet bevoegd om op te treden in andere situaties; dit kunnen enkel gewone hoven en rechtbanken. Gaat je klacht over een niet-BIV-erkende (en dus onwettige) beoefenaar, dan zullen wij alles in het werk stellen om deze uit de markt te halen.