Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving

Organisator: Postuniversitair Centrum Kulak
Doelgroep: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren20.00

Deze opleiding biedt een overzicht en stand van zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de leefomgeving.
De uitgebreide regelgeving wordt thematisch besproken én praktisch toegelicht. Een fictief project loopt als een rode draad doorheen de
opleiding. Hierin zijn tal van aspecten verweven van de te behandelen wetgeving inzake ruimte en omgeving. Tijdens de lessen is er ruime gelegenheid tot vraagstelling en discussie.
Het lesmateriaal omvat een thematisch uitgeschreven syllabus, ppt en documentatiebundel met rechtspraak en praktische oefeningen.
Dit programma wordt voor het 6de opeenvolgende jaar georganiseerd (en geactualiseerd). In deze editie wordt bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe omgevingsvergunning die in februari 2017 in werking treedt.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
02/10/2017 in LEUVEN 15:30 - 19:30
25
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Huis van Bethlehem
Adres: Schapenstraat 34, 3000 Leuven (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Ja
Lesgevers: Mr. Mario Deketelaere