Vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling van stedenbouwkundige handelingen – praktische leidraad en toepassingen

Organisator: VIVO vzw - Vlaams Instituut Vastgoedopleiding
Doelgroep: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00
Vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling van stedenbouwkundige handelingen – praktische leidraad en toepassingen (3u)

Sinds 23-02-2017 valt ook de stedenbouwkundige melding onder het toepassingsgebied van het Omgevingsvergunningsdecreet.

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO) en haar uitvoeringsbesluiten (Vrijstellingenbesluit, Meldingsbesluit en besluiten functiewijzigingen) wordt vastgelegd welke stedenbouwkundige handelingen onderworpen zijn aan een omgevingsvergunning of een meldingsplicht.

Op 15 juli 2016 voerde de Vlaamse regering ingrijpende wijzigingen en aanpassingen door in het Vrijstellingen- en Meldingsbesluit. Eerder werden ook al de besluiten inzake functiewijzigingen en toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen aangepast en uitgebreid.

In deze opleiding wordt een overzicht geschetst van de huidige voorschriften inzake vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijgestelde handelingen. De regels worden geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen.

Enkele voorbeelden van vragen die zullen behandeld worden ("wanneer vergunning, melding of vrijstelling?"):
• wijzigen van de woonfunctie van een woning en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden binnen een woning;
• verbouwen, renoveren en onderhouden van een woning zonder volume-uitbreiding;
• uitbreiden van gebouwen;
• oprichten van gebouwen in industriegebied;
• plaatsen van bijgebouwen;
• plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes;
• planten van groen (bomen, struiken, hagen);
• plaatsen van afsluitingen;
• aanleggen van opritten, terrassen, zwembaden, tennisbanen, siervijvers, …;
• doorvoeren van reliëfwijzigingen (ophogen en afgraven van terreinen);
• gebruik van een terrein voor opslag van materialen, plaatsen van voertuigen, …;
• slopen van constructies;
• doorvoeren van functiewijzigingen en zonevreemde functiewijzigingen.
• …

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
23/11/2017 in OOSTENDE 14:00 - 17:00 14/19
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Kursaal Westhelling 5, 8400 OOSTENDE (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: MARIO DEKETELAERE
12/12/2017 in LEUVEN 14:00 - 17:00 6/11
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Geldenaaksebaan 327, 3001 LEUVEN (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: MARIO DEKETELAERE
14/12/2017 in SINT-MICHIELS-BRUGGE 14:00 - 17:00 VOLZET
Dit lesmoment is volzet.
Kies een ander lesmoment.
Locatie:
Adres: Chartreuseweg 20, 8200 SINT-MICHIELS-BRUGGE (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: MARIO DEKETELAERE
04/12/2017 in SINT-DENIJS-WESTREM 14:00 - 17:00 19/20
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Kortrijksesteenweg 1144 F, 9051 SINT-DENIJS-WESTREM (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: MARIO DEKETELAERE