De omgevingsvergunning voor de vastgoedsector: hoe zit het nu precies?

Organisator: Confocus bvba
Doelgroep: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

De omgevingsvergunning voor de vastgoedsector: hoe zit het nu precies?

Mr. Gregory Verhelst (advocaat, Flamey advocaten)

Met ingang van 23 februari 2017 vervangt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de Vlarem-milieuvergunning. Ook kleine bouw- en verkavelingsprojecten zullen vanaf dan vergund worden middels een omgevingsvergunning. Met de omgevingsvergunning wordt niet alleen een “unieke” vergunning ingevoerd, naar buitenlands model, maar verandert ook de vergunningsprocedure, de aanduiding van de vergunningverlenende overheid voor sommige projecten, enz… Voortaan zal in bepaalde gevallen ook het advies ingewonnen worden van een omgevingsvergunningscommissie, waarop de aanvrager gehoord kan worden. Ten slotte kiest Vlaanderen ook resoluut voor een digitale vergunningsprocedure, toegankelijk via het nieuwe Vlaamse omgevingsloket. De spreker geeft een overzicht van de nieuwe regelgeving, met aandacht voor de praktijk. Daarbij wordt, waar mogelijk, gefocust op verkavelingsdossiers.

De spreker geeft een eerste verkennende bespreking van het nieuwe decreet betreffende de omgevingsvergunning. Welke handelingen en exploitaties zullen in de toekomst onder de omgevingsvergunning vallen? Hoe verloopt de vergunningsprocedure en welke rechtsbescherming is er? Geldt de afgeleverde omgevingsvergunning steeds voor onbepaalde duur, of zijn er uitzonderingen? Ten slotte wordt ingegaan op de overgangsmaatregelen en de termijn van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving.

Prijs: 200,00euro excl. btw - Mogelijkheid om te betalen via kmo-portefeuille

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
24/10/2017 in EDEGEM 13:30 - 17:00 20
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Kattenbroek 1, 2650 Edegem (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Mr. Gregory Verhelst (advocaat, Counsel CMS)