Wanneer eindigt de stage voor de stagemeester en kan hij een nieuwe overeenkomst ondertekenen met een andere stagiair?

Zodra de Uitvoerende Kamer de stagiair toegang heeft verleend tot de bekwaamheidsproef, eindigt in principe de relatie tussen de stagemeester en de stagiair (tenzij anders overeengekomen tussen stagiair en stagemeester). De stagiair wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht. Vanaf de datum van de beslissing kan de stagemeester een nieuwe stagiair begeleiden. Om dit te doen, hoeft de stagemeester dus niet te wachten tot zijn of haar stagiair de bekwaamheidsproeven heeft afgelegd.

20 april 2017