Ben ik verzekerd vanaf 1 januari 2016?

Ja. Alle BIV-leden hebben in september 2015 een brief ontvangen, met de mededeling dat vanaf 1 januari 2016 elk BIV-lid automatisch verzekerd zal zijn via de collectieve polis die het BIV heeft onderschreven met AXA. 

De collectieve polis is op 1 januari 2016 van start gegaan voor alle BIV-leden. Als BIV-lid ben je dus vanaf 1 januari 2016 automatisch in orde met je verzekerings- en borgstellingsplicht. De premie voor de BIV-polis is in de BIV-bijdrage geïntegreerd. De uitnodiging tot betaling van de BIV-bijdrage wordt opgestuurd in het begin van het nieuwe jaar. Een afzonderlijk document tekenen, is wat deze nieuwe polis betreft niet nodig.

Het is in deze collectieve polis dat alle BIV-leden vanaf 2016 zijn opgenomen. 

22 januari 2016