Klacht indienen tegen een erkend vastgoedmakelaar

Enkel deontologische overtredingen

Bij de Kamers van het BIV kan je enkel een klacht indienen tegen een erkend vastgoedmakelaar voor een deontologische overtreding. Om klacht neer te leggen tegen een illegale makelaar (zonder BIV-erkenning), kan je terecht bij de Dienst Opsporing

Merk op dat de Kamers van het BIV niet gemachtigd zijn om een schadevergoeding toe te kennen of om een boete op te leggen. Als klager kan je je in het kader van een tuchtprocedure evenmin burgerlijke partij stellen.

De Kamers hebben uitsluitend de bevoegdheid om tuchtsancties uit te spreken.

 

Hoe klacht neerleggen?

Heb je de Plichtenleer er op nagelezen en ben je van mening dat een erkend vastgoedmakelaar één of meerdere regels overtreden heeft? Dan kan je je klacht via één van onderstaande wegen aan ons overmaken. Stoffeer je klacht goed met feiten, bewijzen, correspondentie en dergelijke zodat de rechtskundig assessor meteen kan uitzoeken hoe de vork in de steel zit. Je kan ook gewoon een vraag over de tuchtprocedure stellen.

  • telefonisch: 02/505.38.50
  • per brief: t.a.v. de Rechtskundig Assessor van het BIV, Uitvoerende Kamer, Luxemburgstraat 16b, 1000 Brussel
  • per fax: 02/503.42.23
  • per mail: uk@biv.be
  • via het klachtenformulier

Wat gebeurt er na mijn klacht?

Lees verder wat er allemaal gebeurt na een tuchtklacht tegen een vastgoedmakelaar