A-Z woordenlijst

H
  • Hof van Cassatie

    Het hoogste rechtscollege van de rechterlijke macht dat tot voornaamste taak heeft de regelmatigheid en de wettigheid na te gaan van rechterlijke beslissingen en op die wijze instaat voor de eenheid in de rechtspraak, d.w.z. de uniforme interpretatie en toepassing van het recht.

    Synoniemen: 
U
  • Uitvoerbaar bij voorraad
    Synoniemen: